Login:
Heslo:
 
Registrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Velkoobchod ČAS, s.f.o., Ing. Petr Čechovský, se sídlem Na Výhoně 3682, 69501 Hodonín, IČ: 15579905, evidovaném u Živnostenského úřadu při MÚ Hodonín pod č.j. OŽÚ/24223/2013 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IČO
  • DIČ
 2. Jméno a příjmení popř. název společnosti, adresu a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání akčních měsíčních letáků naší společnosti na vaši adresu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu možné obchodní spolupráce.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Velkoobchod ČAS, s.f.o., Ing. Petr Čechovský, Na Výhoně 3682, 69501 Hodonín, e-mail cas@cas-hod.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Zasilatel akčních letáků firma DM SERVICES s.r.o., Smetanovo nábřeží 316, 517 54 Vamberk (poskytujeme pouze vaše adresy pro zasílání akčních letáků)
  Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně prostřednictvím počítačových programů popř. v písemné podobě.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás.
 6. Správce prohlašuje, že předané osobní údaje bude chránit před zneužitím všemi dostupnými prostředky.
 7.  

  Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Správce prohlašuje, že shromážděné osobní informace budou použity pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

   

  Tímto Správci uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů viz výše.

+420 518 321 067
cas@cas-hod.cz

All rights reserved. Velkoobchod Čas 2013
Čas - Velkoobchod Hodonín
+420 518 321 067
cas@cas-hod.cz

All rights reserved. Velkoobchod Čas 2013