Login:
Heslo:
 
Registrace

Zrušení rodných listů od 1.9.2014

Zrušení rodných listů od 1.9.2014

 

Dobrý den,

dne 1.12. 2013 vstoupí v platnost zákon o povinném značení lihu a úpravy živnostenského zákona (307, 308, 309/2013 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=308/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy) . Přináší nové povinnosti pro výrobce, distributory i gastrozařízení. Berte tyto informace jako náš výklad, kterým Vám chceme pomoci se na změny připravit. Samozřejmě je pak na Vás, aby Vaše aktivity byly plně v souladu se zákonem
Jaké změny nové zákony přináší pro velkoobchod (distributora lihu):

Vybrané důležité části zákona:

§ 5
Spotřebitelské balení a jeho druh

 

 

§ 15
Neznačený líh

(1) Líh podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 se nepovažuje za neznačený, pokud se jedná o líh,

a) který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení jednoho druhu na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,

b) který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských balení jednoho druhu opatřených jednocestným uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, nebo

§ 43
Oznamovací povinnost distributora lihu

+420 518 321 067
cas@cas-hod.cz

All rights reserved. Velkoobchod Čas 2013
Čas - Velkoobchod Hodonín
+420 518 321 067
cas@cas-hod.cz

All rights reserved. Velkoobchod Čas 2013